Olyan Erdélyt akarunk építeni, ahol jó élni, ahol biztonságban tudjuk családjaink, ahol nincsenek veszélyben jogaink és javaink.
1.

Erős közösséget!

 • Legyen a magyar a második hivatalos nyelv ott, ahol többségben élünk.
 • Minden olyan településen, ahol a lakosság egytizede magyar, lehessen magyarul is ügyet intézni. Ezért kezdeményezzük, hogy az anyanyelv-használati küszöböt a jelenlegi 20%-ról 10%-ra csökkentsék. Ez 174 000 erdélyi magyar embert érint.
2.

Biztonságot a magyaroknak!

 • Az 1918-as gyulafehérvári nagy egyesülés 100 éves évfordulóján az akkori ígéretek betartását kérjük. Új etnikumközi szerződést ajánlunk a román népnek, amely tartósan biztosítja a békés román−magyar együttélést és azt, hogy magyarként méltósággal élhessünk Romániában.
 • Új alkotmányt akarunk, amely államalkotó tényezőként ismeri el a romániai, erdélyi magyarságot.
3.

Tiszteletet Erdélynek!

 • Olyan modern országot akarunk, ahol a helyi közösségek döntenek az őket érintő ügyekről, és nem Bukarestből diktálnak nekik.
 • Csak olyan régiós reformot támogatunk, amely jelentős döntési hatáskört ad az erdélyi településeknek.
 • Fel kell számolni Bukarest mindenre kiterjedő hatalmát, a fölösleges bürokráciát. Kezdeményezzük a prefektusi hivatalok bezárását.
4.

Tudást, ne magolást!

 • Gyermekeink túlterheltek. Azon dolgozunk, hogy csökkentsük a tananyagot, és eltöröljük a házi feladatot.
 • Haladéktalanul kell alkalmazni az RMDSZ által alkotott törvényt: a magyar diákok a románt speciális tanterv szerint, külön tankönyvből tanulják 12 éven át.
 • Több szakiskolára, tankönyvekre és jobb felszerelésekre van szükség, hogy minden nagyobb településen legyen hozzáférésük a fiataloknak a minőségi magyar nyelvű szakoktatáshoz. Javasoljuk a kétszintes érettségi bevezetését.
 • Kezdeményezzük a pályakezdő pedagógusok 25 százalékos béremelését.
 • A következő öt évben számos erdélyi településen szűnhet meg a magyar oktatás. Sürgősen kell cselekednünk! Folytatjuk az iskolák felújítását. Az a célunk, hogy 2020-ra befejezzük, amit elkezdtünk, és minden magyar gyermek korszerű, jól felszerelt iskolában magyar nyelven tanulhasson, függetlenül attól, hogy Erdély melyik településén él.
5.

Gyors és biztonságos közlekedést Erdélyben!

 • Csak az RMDSZ számára prioritás az erdélyi autópályák építése. A leendő kormány támogatásának egyik feltétele, hogy befejezi az észak-erdélyi és dél-erdélyi autópályákat.
 • Kiemelt célunk a vidéki utak leaszfaltozása, és a gyorsforgalmi utak építése is.
 • Azon dolgozunk, hogy ne tartson tovább 5 óránál Erdély egyik végéből a másikba jutni vonattal. A vasúti sínek korszerűsítésére, és új szerelvényekre van szükség. Ez 2018-ig összesen 345 kilométer vasút felújítását jelenti.
6.

Jobb életet vidéken!

 • Kezdeményezzük, hogy a kormány 50 ezer euróval és három évi adómentességgel támogassa a családi gazdaságokat. Célunk, hogy négy év alatt 2000 új, erdélyi magyar mezőgazdasági családi vállalkozás jöjjön létre.
 • Szorgalmazzuk a telekkönyvezés teljes befejezését 2020-ig. Az első telekkönyvezés költségeit pedig az államnak kell fizetnie.
7.

A családok jólétét!

 • Minimálbér- emelést! Az erdélyi magyarok több mint egyharmada a szegénység kockázatával él. Ezért a minimálbér emelését javasoljuk, 4 év alatt 1250 lejről 2000 lejre. Ez 257.000 erdélyi magyar embert érint.
 • Értékálló nyugdíjat! Minden tisztességesen dolgozó magyar embernek legyen biztos nyugdíja. Ezért mi azon dolgozunk, hogy az állam mindenki számára biztosítsa a nyugdíjak értékállóságát. Ez 673 000 magyar embert érint.
 • Családi adókedvezményt! Olyan adózást szorgalmazunk, ahol a dolgozó családok a gyermekek számával arányosan növekvő jövedelemadó-kedvezményben részesülnek. Ez két gyermek után 4, három gyermek után 6, négy gyermek után 8 százalék jövedelemadó-kedvezményt jelent. Ez 155 000 magyar családot érint.
 • További rezsicsökkentést! Kezdeményezzük, hogy valamennyi közköltség áfáját 20%-ról 9%-ra csökkentsék, ahogyan azt javaslatunkra a víz áfájával is tették. Ez 477 000 magyar családnak jelent több megtakarítást.
8.

A fiatal vállalkozók támogatása

 • Azt kezdeményezzük a parlamentben, hogy a kezdő fiatal vállalkozók három évig ne fizessenek más adót, mint jövedelmadót.
 • Támogatjuk, hogy egy nap alatt lehessen céget alapítani, és ez legyen ingyenes.