Pataki Csaba

A miénk a legerősebb csapat Szatmár megyében

2016.05.02. | Szatmár
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Az RMDSZ-nek van a legjobb megyei tanácsosjelölti csapata Szatmár megyében, vallja Pataki Csaba szenátor, a jelöltlista vezetője, aki attól tart, hogy a román pártok a helyhatósági választásokon ismét etnikai síkra terelik a kampányt. A magyar jelöltekkel készített interjúsorozatunk harmadik része.

A legutóbbi önkormányzati választásokon az RMDSZ elvesztette a megyei tanácselnöki széket és a megyeszékhely vezetését is Szatmáron. Négy év távlatából mivel magyarázza az akkori vereség okát?

Négy évvel ezelőtt a Szatmárnémeti és Szatmár megyei magyarok nagyon nagy számban járultak az urnák elé. S bár szavazatok számát tekintve az elmúlt 4-5 választás legjobb eredményét hoztuk, arányokban ez nem volt elegendő a győzelemhez. Például Ilyés Gyula több szavazatot kapott 2012-ben, amikor elvesztette a választásokat, mint 2004-ben vagy 2008-ban, amikor győztesként került ki a megmérettetésből. Szóval nagyon sok szavazatot kapott Ilyés Gyula és Csehi Árpád, de ez sem volt elegendő megállítani a Szatmár megyében kimondottan ellenünk is létrehozott mamut szövetség, az USL úthengerét. A román pártok összefogtak és „ki a magyarokkal a város és a megye vezetéséből” elv alapján nagyon nagy arányban mozgósították a román szavazókat.

Mi a receptje annak, hogy legalább az egyik tisztséget sikerüljön visszaszerezni? Hogyan változtak a körülmények a négy évvel ezelőtti helyzethez képest?

A szatmáriak érdeke az, hogy mind a megyeszékhely polgármesteri, mind pedig a megyei tanácselnöki tisztséget olyan személy töltse be, akit valóban érdekel a közösség sorsa. Az RMDSZ-nek van megoldása mindkét intézmény jó vezetésére, ezért nem állítunk fel prioritáslistát a kettő között. Minkét tisztség egyaránt fontos, azért, hogy visszatérjünk a tudatos építkezéshez. De az USL felbomlott, nekünk most ennek maradványaival kell felvennünk a küzdelmet. Egy hivatalban levő polgármester vagy tanácselnök, legyen bármilyen gyenge is a mögötte levő négy év, mindig nagy eséllyel indul tisztsége megőrzéséért. Bízom benne, hogy például Szatmárnémetiben Kereskényi Gábor alternatívát tud felmutatni a jelenlegi káosszal szemben. Az emberek látják, érzik, hogy változásra van szükség. Kereskényi Gábor tudása, rátermettsége, Ilyés Gyula mellett szerzett tapasztalatai, mind azt mutatják, hogy ő az a jelölt, akivel visszaszerezhetjük a polgármesteri tisztséget.

A megyei tanács elnökét idén már nem közvetlen módon a megye lakossága, hanem az önkormányzati képviselőtestület választja meg, politikai alkuk révén. Ez nem jelent hátrányt az RMDSZ jelöltjének a négy évvel ezelőtti feltételekhez képest?

Elsősorban kommunikációs szempontból jelent hátrányt, mert a megyei tanács elnökjelöltje ezáltal nem folytathat közvetlen kampányt. Ugyanakkor ez előny is, hisz így tanácsostársaimmal egy csapatként jelenhetünk meg a választók előtt. És mivel a legerősebb csapata az RMDSZ-nek van, bízom benne, hogy elégséges tanácsosi mandátumot sikerül majd nyernünk ahhoz, hogy a többi párttal egyeztetve sikerüljön kivívni a megye vezetését.

Kereskényi Gábor polgármesterjelölt az SZKT legutóbbi ülésén is sokat beszélt arról, hogy a vezetőváltás rosszat tett Szatmárnémetinek, a város fejlődésének. De mit jelentett ez a váltás a megye fejlődése szempontjából?

Szatmár megyében szinte semmi nem történt, amióta 2012-ben az USL jelöltje, Adrian Ștef átvette az elnöki funkciót. A megye katasztrofális helyzetbe került, az infrastruktúra leromlott, az utak járhatatlanok. Hiányoznak a gazdasági fejlesztések, beruházások. Az elmúlt négy évben a megye vezetősége egyetlen komolyabb projektet sem indított el, sőt még a Csehi Árpád idejében elkezdett beruházásokat sem sikerült végigvinni. Az elvándorlás, külföldi munkavállalás már nem csak az avasi román lakosság problémája, a magyar közösségekből is egyre többen vállalnak munkát Németországban, Angliában. A megye egyre inkább leszakad a szomszédos megyékhez képest, a legtöbb gazdasági mutató tekintetében még a moldvai megyék, még Botoșani is megelőz minket.

Mit tenne másként, ha az ön kezében lenne a megye irányítása?

A következő időszak a legutolsó lehetőség arra, hogy a megyét kimozdítsuk a holtpontról. Most indul be a 2014 – 2020-as európai uniós pályázati ciklus, amely tényleg az utolsó vonat Szatmár megye számára. Ha ezt nem használhatjuk ki maradéktalanul, ez a vonat nélkülünk kel útra. És ahhoz, hogy ezekre alapozva jó irányba elmozduljon Szatmár megye, egy hozzáértő, EU-s pályázati tapasztalatokkal rendelkező megyei tanácselnökre van szükség. 12 évet dolgoztam a megyeházán, ebből 5 évet fejlesztési igazgatóként, 2 évet alprefektusként, majd 2012 decemberétől Románia szenátoraként.

Szatmár megye a magyarországi Szabolcs-Szatmár- Bereg megyével szomszédos. Mennyire befolyásolta a határ menti együttműködési programokat az, hogy négy éve román pártok vezetik a megyét? Mi a jelentőségük ezeknek a programoknak a megye számára?

Gyakorlatilag 2000-től ezekkel a programokkal foglalkoztam, egészen 2012-ig nagyon sok és fontos beruházás valósult meg. Utána azonban, sajnos, új ötlet, pályázat nem született, legfennebb a már 2012-ig megnyert pályázatok voltak – úgy ahogy – befejezve. Amíg RMDSZ-es elnöke volt a megyének, megvalósult a Károlyi kastély 10 termének korhű berendezése, 2 műtő felújítása a megyei korházban, 3 határon átmenő út és 2 bicikliút, hogy csak a nagyobb pályázatainkat említsem. Sajnos a 2014-2020-as időszakra még nincs semmilyen pályázat előkészítve, csak ötletelés van ahelyett, hogy kulcsrakész fontos pályázatok lennének közösen előkészítve. Minden projekt mögött komoly szakmai elemzés kell hogy álljon és egy tényleges partnerség a két megye között. Tényként kezelhető ugyanakkor, hogy például Szatmárnémetiben a korábban virágzó testvérvárosi kapcsolatok Nyíregyházával, de akár a hollandiai és a németországi testvérvárossal is finoman szólva felszínessé váltak, de talán jobb megfogalmazás az, hogy megromlottak. A korábbi évekre jellemező közös tervezés, együttgondolkodás és akár pályázás fogalmai teljesen eltűntek a jelenlegi vezetés prioritásai közül. Egy unión belül érvényesülni akaró város esetében sok évvel visszaveti a fejlődést.

A nagy megyei infrastrukturális beruházások szinte elképzelhetetlenek uniós alapok lehívása nélkül. Hogyan áll most Szatmár megye az uniós pénzek pályázása terén, és hogyan tudna javítani a helyzeten, ha a megyei önkormányzat vezetője lesz?

Jelenleg van két nagy EU-s pályázat, amely nem lesz határidőre befejezve! Ennek nagyon súlyos következményei lehetnek mind a város, mind a megye jövőjére nézve. Az ivóvíz és csatornázási, több mint 100 millió eurós pályázatnak sajnos 60 százalék sem lesz meg, a reptér bővítésének, ami egy 65 millió lejes beruházás, befejezési határideje június 30., de csak 70 százalékban van kész. A 2014-2020 kiírásra csak közúthálózat felújítási pályázatok vannak előkészítve, ami jó dolog, de korántsem elég! Bővíteni kell a szociális és egészségügyi intézményrendszert modernizáló és hatékonyságukat növelő intézkedéseket. Kiemelten támogatni kell a duális szakoktatás bővítését, ezáltal elősegíteni a fiatal korosztályt egy jó szakma elsajátításában. Emberi körülményeket kell teremteni a vidékről ingázó dolgozóknak és diákoknak a tömegközlekedési járműveken és a buszpályaudvarokon. A zsáktelepülésként tengődő falvakat bekötni más irányból is, hogy ne tűnjenek el a jelenleg őket fenyegető mélyszegénységben. Mindezek megvalósításában jelent előnyt egy jól átgondolt pályázati stratégia kialakítása.

Négy éve az USL-t alkotó két nagy román párt kampányának nyíltan etnikai színezete volt, az volt a fő üzenet, hogy el kell távolítani a magyarokat a megyeszékhely és a megye éléről. Az USL azóta megszűnt. Milyen kampányra számít most a román pártok részéről?

Szatmár megye mindennapjait, ahogy a romániai közélet egészét, a román pártok politikai bohózatai tematizálják. Szatmár megyében politikai szinten mindent elképzelhetőnek látok, még azt is, ami elképzelhetetlen. A román pártok jelöltjei összevesznek egymással, majd látványosan egymás nyakába borulnak. Lassan már nem tudjuk ki az ALDE-s, ki a PSD-s, ki a PNL-s. Folyamatosan cirkuszolnak egymással, s közben nyíltan vagy fű alatt, néha mocskolódóan, néha visszafogottabban bennünket is szurkálnak. Tartok attól azonban, hogy megvalósítások hiányában a jelenleg tisztségük megtartásáért küzdő volt USL-sek ismét etnikai síkra terelik a kampányt. Ez pedig nem helyes, mert 2016-ban már a konkrét tervekről kell szólnia egy helyhatósági választási kampánynak.

Hogyan képzeli el tanácselnökjelöltként a kampányát?

Mi mindenképpen egy pozitív, előremutató kampányt szeretnénk folytatni, amelyben elképzeléseinkre, politikai programunkra helyezzük a hangsúlyt. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem válaszolunk majd keményen az ellenünk irányuló támadásokra. Ugyanakkor elmondhatom, az elmúlt időszakban a támogatói aláírásgyűjtő kampány során megyei szinten több mint 17 ezer emberhez jutottunk el. Ezt a folyamatot szeretnénk folytatni, az RMDSZ jelöltjei megyei szinten a következő valamivel több mint egy hónapban is megpróbálnak minél több emberhez eljutni, minél több ember számára személyesen is elvinni üzeneteinket.

A megyében az RMDSZ új alapokra helyezte az együttműködést a Német Demokrata Fórummal. A sváboké mellett számítanak-e román szavazatokra is?

Igen, egyre több román ismerőstől hallom, hogy elegük van a káoszból. Persze nem csak hallomásokra építünk, Szatmárnémetiben felmérések is készültek, amelyben az összlakosság – románok, magyarok, svábok – háromnegyede mondta azt, hogy változást akar.

Rontott-e a négy évvel ezelőtti vezetőváltás a Szatmár megyei etnikumközi viszonyokon?

Igen, s nagy feladatunk, hogy Szatmár megyében nemzetiségi kérdésekben is egyensúlyt teremtsünk. Számunkra elfogadhatatlan, hogy egy olyan megyében, ahol több mint százezer magyar él, ne legyen beleszólásunk a megyevezetésbe, ne legyen meghatározó szerepünk saját sorsunk jobbá tételében.

Jelenleg Szatmár megye szenátora. Mi történik a parlamenti mandátumával, ha bekerül a megyei tanácsba?

A frakció zavartalanul folytatni tudja a munkáját, néhány hónap múlva pedig parlamenti választások lesznek Romániában. A Szatmár megyei RMDSZ-ben vannak jó szakemberek, rátermett politikusok, akik majd át tudják venni és folytatni tuják ezt a munkát a közösség érdekében.

A családjának nem jelentene megkönnyebbülést, ha többé nem ingázik Szatmárnémeti és Bukarest között?

Ahogy eddig is, ezután is megpróbálok a lehető legtöbb időt feleségemmel és a kislányommal tölteni. Ugyanakkor sajnos nem látom azt, hogy megyei tanácselnökként több lenne majd a szabadidőm, van munka elég Szatmár megyében.

Úgy tudom, hogy hobbija a sporthorgászat. Mennyi ideje jutott erre szenátorként?

Kevesebb, mint szerettem volna, de évente azért kifogok pár kisebb-nagyobb halat.

Mit kívánna, ha egyszer kifogná az aranyhalacskát?

Családomnak egészséget, magamnak további munkabírást és egy élhető, prosperáló Szatmár megyét.

Forrás: maszol.ro

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.