A folytonosság és a fejlődés éve van mögöttünk - Marosvásárhelyen ülésezett az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa

2012.02.25. | Aktuálpolitika , Önkormányzati választások
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


A folytonosság és a fejlődés éve van mögöttünk - Marosvásárhelyen ülésezett az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa

„Egy évvel ezelőtt az RMDSZ kongresszuson arra kaptam felhatalmazást, hogy ezt a Szövetséget továbbvigyem és tovább végezzük azt a munkát, amit az erdélyi magyarok ránk bíztak. A folytonosság és az építkezés éve volt ez, önkormányzati, parlamenti és kormányzati téren is számos eredményt értünk el” – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök február 25-én, Marosvásárhelyen, a Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén.

Az RMDSZ döntéshozó testülete, a szövetségi elnök beszámolójának megvitatása után elfogadta a 2012-es önkormányzati választások előkészítéséről szóló határozatot. A dokumentum a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltállítási módozatait, eljárási rendjét és ütemtervét, illetve a jelölési feltételeket rögzíti. Az SZKT ugyanakkor megszavazta Kovács Péter főtitikár kampányfőnökké való kinevezését is.

„A Romániai Magyar Demokrata Szövetség az elmúlt egy évben célul tűzte ki, hogy megkérdezi az erdélyi magyarokat, mit várnak el a Szövetségtől, milyen igényeik, milyen kéréseik vannak. Az Erdélyi Konzultáció során megkérdeztünk 100.000 embert Erdély minden szegletéből, így a válaszok alapján tudjuk meghatározni a Szövetség politikai cselekvését. Nagy kihívás volt számunkra az elmúlt ősz folyamán a népszámlálási kampányunk, amelynek szlogenje, a Minden magyar számít! által arra bíztattuk az embereket, hogy bátran vállalják identitásukat. És mivel nem csak szlogenek szintjén cselekszik a Szövetség, elkezdtük a beiskolázási kampányunkat, hiszen minden magyar gyerek számít." – hangsúlyozta Kelemen Hunor.

A szövetségi elnök röviden emlékeztetett a választások összevonásának, majd előrehozásának terveiről. „2011-ben az az elképzelés körvonalazódott a kormánykoalícióban, hogy az önkormányzati és parlamenti választásokat vonjuk össze. Az RMDSZ hosszas és széleskörű konzultáció után úgy döntött, támogatja ezt a tervet. Az Alkotmánybíróság döntése és indoklása után kiderült, ez a terv nem megvalósítható, ekkor merült fel az előrehozott választások megtartása, ami a Parlament feloszlatását jelentette volna. A Demokrata-Liberális Párt első ízben támogatta ezt, aztán meggondolták magukat. A koalíciós tárgyalásokon végül leszögeztük, az önkormányzati választások június 10-én lesznek” – összegzett Kelemen Hunor. 
A szövetségi elnök kitért a kormányváltás körülményeire is: „nem titok, hogy az RMDSZ miniszterei nem ragaszkodtak tárcáikhoz, sőt, vissza kívántak lépni. A Szövetségi Állandó Tanácson lezajlott egyeztetés során viszont a kollégáink azon az állásponton voltak, hogy az RMDSZ őrizze meg a tárcáit, ne legyenek személycserék sem. Mi ezt elfogadtuk. Viszont az új kormányprogramot már úgy állítottuk össze, hogy az RMDSZ feltételei ebben szerepelnek. Így az első negyed év gazdasági mutatóinak függvényében kerüljön sor a bérek és a nyugdíjak emelésére, folytatódjanak a kisebb és nagyobb infrastrukturális beruházások, a kisebbségi és közösségi jogok területén pedig történjenek újabb előrelépések. Határozottan kérjük az oktatási törvény betartását, hiszen éppen itt, Marosvásárhelyen az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem esetében dúl a legnagyobb harc. Viszont minket az erdélyi magyarság nem azzal bízott meg, hogy az egyetem rektorától vagy szenátusától kérjünk számon bármit, mi a Parlamentben, a Kormányban, a törvény által kell érvényesítsük jogainkat. Ezek a feltételek egy része bekerült az új kormányprogramba, más része pedig a koalíciós megállapodásban kap helyet”- részletezte az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor úgy értékelte, az elmúlt 22 év legnehezebb önkormányzati választása elé néz idén a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az erdélyi magyar közösség, az önkormányzati választások eredményeitől függ az őszi parlamenti választás kimenetele is. 
„Az elmúlt esztendők választásai sem voltak könnyűek, viszont az idei választás azért lesz a legnehezebb, mert először fordul elő 22 esztendő után, hogy olyan megméretkezés lesz Székelyföldön, Partiumban és a szórványban is, amelyen három magyar szervezet versenyzik majd a szavazatokért. A Magyar Polgári Párt indult 2008-ban is, idén indul Tőkés László pártja is. Az RMDSZ ezekkel a politikai erőkkel készül megméretkezni, az Erdélyi Magyar Néppárt élvezi a magyar kormány teljes támogatását, ennek láthattuk már az első jeleit az RMDSZ-ellenes matricák megjelenésében. Tehát egy ilyen versenyből kell nekünk győztesként kikerülnünk. Az a tény, hogy verseny lesz, a napokban derült ki. Mi mindig is a párbeszéd, az együttműködés hívei voltunk, ezért mondtuk már hónapokkal ezelőtt, hogy az RMDSZ ajtaja nyitva áll, a kulcsot eldobtuk. Ez volt a mi üzenetünk. Tőkés László pedig ezelőtt néhány nappal leszögezte, nem akarnak együttműködni az RMDSZ-el. Tehát nagyon határozottan el kell mondani: az összefogást, az együttműködés lehetőségét nem az RMDSZ utasította el” – jelentette ki az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor arra kérte az SZKT résztvevőit, a választási kampányban ne a politikai ellenfelek rágalmaival, hamis állításaival foglalkozzanak, hanem az elért eredményekre, az elvégzett munkára fektessék a hangsúlyt. Az RMDSZ elnöke leszögezte, az RMDSZ-nek nem a zsebpártok kampányolásával kell foglalkoznia, hanem a magyar közösség gondjaira, az elvégzendő feladatokra kell koncentrálnia. Ami a jelöltállítást illeti, a szövetségi elnök elmondta, a területi szervezetek teljes körű autonómiát élveznek ilyen téren. A különböző választási szövetségek megkötését azonban az országos vezetés hatáskörébe rendelik.


„Arról, hogy az erdélyi magyarság döntsön az erdélyi magyarság sorsáról, le nem mondhatunk”


- Nem értek egyet azokkal, akik szerint tévedés volt 2009-ben, 2010-ben összefogni, de nem értek egyet azokkal sem, akik azt mondják, hogy 2012-ben feltétlenül össze kell fogni: összefogni csak azokkal lehet, akiknek az a fontos, hogy ott leszünk-e a parlamentben, a kormányban, hogy lesznek-e erős önkormányzataink. Akiknek viszont arról szól minden, hogy ki tetszik a magyar kormánynak, ki fog ebből a hiúság vásárából nyertesként kikerülni, akik gyengíteni akarják a romániai politikai jelenlétünket és akik egy magyarországi politikai jelenlétet akarnak felerősíteni, azokkal nem hiszem, hogy össze lehetne fogni, mert nem ugyanazt gondoljuk, és nem ugyanazt akarjuk a jövőre nézve – szögezte le felszólalásában Markó Béla. A miniszterelnök-helyettes beszélt a román-magyar viszony alakulásáról és az RMDSZ kormányzati szerepéről is. Ez utóbbi kapcsán egyértelművé tette: a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kérdése sarokköve az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának, és ha nem sikerül nagyon rövid időn belül érvényesíteni a törvényt és létrehozni az önálló  magyar intézeteket az egyetemen, akkor “nagyon komoly kérdés, hogy tudunk-e továbbmenni ezzel a kormánnyal és ezzel a koalícióval. Szerintem nem” – mondta a miniszterelnök-helyettes, aki egyben azt is leszögezte: a

MOGYE-kérdés rendezését miniszterelnök-helyettesként személyes ügyének tekinti, de ez az egész RMDSZ ügye is.

“A MOGYE-kérdésben két fontos dolog van: az új oktatási törvénybe bevettük azt a kötelezettséget, hogy a multikulturális egyetemeken kötelező módon létre kell hozni az önálló vonalat képező magyar intézeteket. Ez azt jelenti, hogy a magyar oktatók dönthetnek a magyar oktatást érintő kérdésekben, és ezt akarják a román oktatók megakadályozni, hiszen ez az előjogaiktól fosztaná meg őket. A másik pedig az, hogy én személy szerint sem tudom elfogadni, hogy Romániában az oktatási törvényt nem tartják be és nem alkalmazzák. (…) Mert ha elfogadjuk, hogy szelektíven alkalmazzuk ezt a törvényt, és nehéz reformkérdéseket átgyúrunk ezen az egyébként is nehéz helyzetben lévő társadalmon, és azért, mert egyesek román nemzeti, etnikai elképzeléseit, nacionalizmusát sérti, és emiatt ezt a rendelkezést nem tartjuk be, akkor ez azt jelenti: elfogadtuk, hogy Romániában nincsen törvény, nincsen alkotmány, de megkérdőjeleződik az is, hogy van-e parlamenti demokrácia és vannak-e politikai eszközök számunkra – figyelmeztetett Markó Béla, aki szerint mindaz, ami most Marosvásárhelyen történik, legyen szó orvosi egyemről, a színi egyetemről, vagy a 2-es iskoláról, azt mutatja, hogy az etnikai problémák, az etnikai szembenállás, az etnikai viszony tisztázásának igénye nem múlt el, sőt, az eddigi éveknél sokkal élesebben jelenik meg. - Nekem Marosvásárhelyen valóban az az érzésem, hogy azt, amit mi húsz év alatt felépítettünk, azt most mások megpróbálják lebontani, felhasználva azt a helyzetet, hogy a magyar közösség szolidaritása – nem csak Marosvásárhelyen, hanem egész Erdélyben -  ebben a pillanatban megbontott. Erről tisztán kell beszélni, mert ezek az esetek mögött a szolidaritás hiány, egységhiány van – hangsúlyozta.

Markó Béla úgy értékelte: az elmúlt év eredményei azt bizonyítják, hogy az RMDSZ Kongresszusa jól döntött, amikor olyan szövetségi elnököt választott, aki következetesen képviseli azt a húsz év alatt megérlelt koncepciót, amelyet a Szövetség eddig is követett.  Az RMDSZ nem gyengült, hanem erősödött, az RMDSZ-nek van ereje  továbbmenni az eddigi úton - utalt az elmúlt időszakban megjelent, az RMDSZ számára kedvező kövéleménykutatási adatokra. Markó Béla ugyanakkor beszélt a nehézségekről, dilemmákról is. Úgy fogalmazott: ma is az a legfőbb dilemma, amely egyébként az elmúlt két évtizedben is az RMDSZ legnagyobb dilemmája volt: az, hogy ki dönt a romániai magyar közösség alapvető kérdéseit illetően. Erre példaként a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének “szomorú történetét” hozta fel. Mint fogalmazott, ezt a szervezetet, amiért ez rendezni szeretné a csángómagyarok ügyét, belekeverték a sárba, a porba, korrupciós vádakba. Ez azonban nem erről szól, és még csak arról sem, hogy az MCSMSZ túl közel állt volna az RMDSZ-hez: igazából arról van szó, hogy valakiket, bizonyos politikai koncepciót sért az, hogy a csángók intézik a csángó kérdéseket, és ők ezt másképpen szeretnék intézni. Nos erről szól a mai dilemma, erről szólnak a viták, hogy ki fog dönteni. Hogy az RMDSZ-e vagy más, az más kérdés, de azt gondolom, hogy sem most, sem az elkövetkezendőkben arról, hogy az erdélyi magyarság döntsön az erdélyi magyarság sorsáról, le nem mondhatunk – zárta beszédét Markó Béla miniszterelnök-helyettes. 


Borbély László: az RMDSZ felkészült a választásokra


- Az RMDSZ felkészült a választásokra, az emberek munkája mögött egy erős szervezet áll, amely  képviselni tudja az erdélyi magyarság érdekeit immár 22 éve – jelentette ki Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke.

- Látnunk kell, hogy a parlamenti 7%-os jelenlétünk milyen súlyt jelent, hogy sokszor mi határozzuk meg a parlamenti többséget, és ez erőt jelent, de felelősséget is. Minden magyar embernek tudnia kell, hogy ez a parlamenti jelenlét jelenti az igazi erőt, csak így tudunk beleszólni a minket érintő kérdésekbe – fejtette ki a politikus.

Borbély László elmondta, a következő időszak prioritása a választásokra való felkészülés, és ez mindenképpen a magyar emberekkel való összefogással valósítható meg. - Mi nyitottak vagyunk, hiszünk az összefogás erejében, a magyar emberekkel való összefogásban, aki hozzánk csatlakozni akar, szívesen látjuk. Nekünk az a célunk, hogy a romániai magyarság parlamenti képviselete a továbbiakban is biztosítva legyen, hogy erős önkormányzataink, tanácsosaink legyenek, és folytassuk a megkezdett munkát – hangsúlyozta Borbély László.

A szövetség politikai alelnöke kitért arra is, hogy az újonnan alakult párt védnöke, Tőkés László jelenleg a szövetség színeiben európai parlamenti képviselő. - Furcsának találom, hogy Tőkés László úgy akar új autót vezetni, hogy közben nincs is jogosítványa – mondta Borbély. Véleményem szerint a már meglévő, jól bejáratott autót kell úgy vezetni, hogy biztonságosan, balesetmentesen célba érjen, mi ezért dolgozunk – zárta beszédét az RMDSZ politikai alelnöke. 

Kovács Péter: “Tőkés Lászlót ismerve, a versenyfutásból könnyen ámokfutás lesz”


Tőkés László az RMDSZ-t egy rozoga autóval hasonlította össze, amely letért az útról. Ha ennyire rozoga ez az autó, és ha valóban rossz irányba halad, miért nem száll ki belőle? – vetette fel a kérdést Kovács Péter az SZKT ülésén. A főtitkár emlékeztetett arra, hogy a Szövetség színeiben európai parlamenti képviselői mandátumot nyert Tőkés hetente kiadott sajtóközleményeiben kizárólag posztkommunistáknak, neptunistáknak, korruptoknak, tájba simulóknak, bársonyszékhez ragaszkodóknak, az autonómia eszményét feladóknak címkézi az RMDSZ képviselőit.

„Hogy bírja Tőkés László egy ilyen társaságban, miért nem veszi a kalapját, adja vissza az RMDSZ-listán nyert európai parlamenti mandátumát, és megy a megújulást hirdető társaságba? – fogalmazott Kovács. Véleménye szerint a távozásnak semmilyen akadálya nincs, hiszen, mint mondta, már elküldték a vadonatúj versenyautót. Megjegyezte: igaz ugyan, hogy ez az új autó már a második küldemény, az első hamar bedöglött, de függetlenül ettől, Tőkés Lászlónak minden feltétel adott ahhoz, hogy megváljon az általa tehernek elkönyvelt RMDSZ-től, beüljön az igen tetszetős import verdába és elinduljon azon az úton, amit ő jónak, igaznak és egyenesnek tart. Kovács Péter szerint e „rozoga autóból” való kiszállást már az egység kényszere sem nehezíti, ugyanis Tőkés kijelentette, mindenki felejtse el az összefogást. A főtitkár úgy gondolja, becsületes lenne az, ha véget érne a pártok fölötti lebegés, és 22 év után először Tőkés László a kormánykerékhez ülne, nem csak az anyósülésről osztogatná az utasításokat. A „motorsportok” veszélyeire is felhívta a figyelmet a Szövetség politikusa. „Nagyon jól tudom: sokan már a startnál lefullasztják a motort, mások az első kanyarban kicsúsznak, megint mások megnyernek egy futamot, de hosszú távon nem tudnak helytállni. Arról nem is beszélve, hogy Tőkés Lászlót ismerve, a versenyfutásból könnyen ámokfutás lesz” – fogalmazott. Visszatérve arra a kérdésre, hogy mi is tartja Tőkést az RMDSZ, szerinte megkopott ülésén, Kovács reményét fejezte ki, hogy nem a drasztikusan megcsappant szurkolótábor kényszeríti erre. „A minap Kovászna városában megkérdezték tőle: mivel magyarázza, hogy 5 évvel ezelőtt 1000-en várták, 3 éve 600-an, az idén pedig csak 50-en? Válasz természetesen nem érkezett.”

Kovács Péter végezetül az új, tetszetős autók csalóka csillogására hívta fel a figyelmet, amely sokakat könnyen elcsábít. „Itt van a mi, évről évre fejlesztett, tuningolt, megbízható, kiszámítható gépkocsink, amely ki tudja már hányszor bizonyított. Reggeltől estig rójuk a köröket, hónapokon, éveken keresztül, szélben, viharban haladunk előre, nem vállalunk be őrült előzéseket, ott vagyunk minden versenypályán, de nem azzal foglalkozunk, hogy az ellenfelet leszorítsuk. Biztonságosan vezetünk, vigyázunk arra, hogy ne menjünk neki a falnak! Nem kockáztatunk egy végzetes balesetet! A mi szurkolóink, az általunk képviselt közösség ezt várja el tőlünk!” – összegzett a politikus.

Az SZKT-n felszólalók főként az RMDSZ politikai egysége és a választásokra való felkészülés fontosságát hangsúlyozták.

A Szórvány Frakció részéről Winkler Gyula EP-képviselő szólalt fel. „Az Erdélyi Konzultáció során felmerült problémákra megoldásokat kell találnunk, amelyeket rövid-, közép- és hosszútávra egyaránt kell megfogalmaznunk. Az Erdély 2020 terv ehhez nyújt támpontokat –mutatott rá. „Úgy vélem, ez az út, amelyen keresztül lehetőségeinkhez és célkitűzéseinkhez konkrét forrásokat kapcsolhatunk” – nyilatkozta a Szövetség EP-képviselője.

Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke az SZKT Székelyföldi frakciójának álláspontjáról tájékoztatta a jelenlevőket. Ismételten hangsúlyozta, az erdélyi magyarságnak nem egy politikailag megosztott társadalomra van szüksége: „Erős politikai szervezetre van szükségünk, amely megállja helyét Székelyföld és Bukarest tengelyen” – mondotta Tamás Sándor.

A fiatal jelöltek támogatását kérte a júniusi választásokon a Szövetségi Képviselők Tanácsától a MIÉRT frakció képviseletében Bodor László főtitkárhelyettes. „A MIÉRT elkötelezte magát a szervezetépítkezés mellett, egy évtizede együtt erősítjük a Szövetséget. Az erdélyi magyar nemzeti közösség jövőjét az elmúlt 4 évben a MIÉRT képviselői is építették, akik legitim képviselőkként, aktív részesei voltak az önkormányzati döntéshozataloknak. Az SZKT nemcsak a választásokra történő felkészülésről szól, hanem arról, hogy milyen jövőképet sikerül a fiatalok elé vetítenünk. Feladatunk egy olyan közösségi érzés kialakítása, mely itthon tartja a fiatalokat, de ugyanakkor lehetővé teszi a szülőföldön történő boldogulásukat” – vetítette elő Bodor az ifjúsági szervezetek előtt álló kihívásokat.

Korodi Attila parlamenti képviselő a józan kritika építő jellegét hangsúlyozta, mondván, hogy ez mindenképp szükséges ahhoz, hogy a Szövetség  egészséges és életerős képet tudjon felmutatni önmagáról. Szabó Ödön Bihar megyei ügyvezető elnök az erdélyi magyar társadalom számára vázolta az ideális helyzetet. Véleménye szerint fontos lenne, ha csökkennének az anyaországot érintő kritikák, így Magyarország megerősödhetne, az erős anyaország pedig nem a megosztott, hanem az egységes erdélyi magyar képviseletet támogatná.

SZKT-határozat a Szövetség jelöltjeinek kiválasztására

A Szövetségi Képviselők Tanácsa mai, marosvásárhelyi ülésén elfogadta a 2012-es önkormányzati választások előkészítéséről szóló határozatot. Ez a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltállítási módozatait, eljárási rendjét és ütemtervét, illetve a jelölési feltételeket rögzíti.

A dokumentum leszögezi: a polgármester- és helyi tanácsos-jelöltek kiválasztásának módozatairól és az annak megfelelő teljes eljárási rendről minden egyes esetben, a helyi szervezet javaslata alapján a Megyei/Területi Állandó Tanács hoz döntést, amelyről legkésőbb 2012. március 5-ig írásban értesíti az Országos Kampánystábot. A jelöltek kiválasztása többféleképpen történhet. Ez megszervezhető egy- vagy kétfordulós, álló- vagy mozgóurnás (vagy a kettő kombinált alkalmazása) előválasztás keretén belül, ugyanakkor erre sor kerülhet elektoros jelölés révén, azaz jelölő küldöttgyűlés dönt a városok, illetve jelölő közgyűlés a falvak és községek esetében. A jelöltek kiválasztásának harmadik módozatát a helyi szervezet választmányának és a Megyei/Területi Állandó Tanácsnak közös döntése képezi.

A Határozat kimondja azt is, hogy az RMDSZ helyi és megyei szervezetei tanácsos-jelölteket indítanak minden olyan közigazgatási egységben, ahol esély van a magyar képviselet biztosítására. Ott, ahol a magyar lakosság számaránya meghaladja a 15%-ot kötelező, illetve azokban a közigazgatási egységekben, ahol a magyarság számaránya nem éri el a 15%-ot, javallott a polgármester-, illetve megyei tanácselnök-jelölt indítása. A Határozat lehetőséget nyújt helyi/megyei jelölési/választási egyezségek az önkormányzati választásokat megelőző megkötésére más politikai erőkkel, a Szövetségi Elnökség előzetes jóváhagyásával.

Az önkormányzati jelöltlisták véglegesítésének határideje, a kiválasztás módozatától függetlenül, 2012. április 15.

A Szövetség a jelöltállítást megelőző kampányt, valamint a legmegfelelőbb jelöltek kiválasztását a sikeres választási szereplés előfeltételének tekinti. Ennek jegyében kiemelt hangsúlyt fektet a közösségi támogatottság, nyitottság, esélyegyenlőség, szakmai felkészültség, fiatalítás, szervezeti elkötelezettség és szerepvállalás, illetve a politikai érdekegyeztetés alapelveinek érvényesítésére” – nyilatkozta Horváth Anna önkormányzatokért felelős főtitkárhelyettes a dokumentum elfogadását követően.

 

A határozatot letöltheti a bal oldali menüsorban található LETÖLTÖM A CSATOLMÁNYT gombbal.

Szövetségi Képviselők Tanácsa Marosvásárhelyen Szövetségi Képviselők Tanácsa Marosvásárhelyen Szövetségi Képviselők Tanácsa Marosvásárhelyen
Hanganyag:
Kelemen Hunor politikai beszámolója


Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.