A svábok 300 éves betelepítésére emlékeztek a Kálváriában - Csehi Árpád megyei tanácselnök is lerótta kegyeletét

2012.05.06. | Szatmár , Megemlékezés
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


A svábok 300 éves betelepítésére emlékeztek a Kálváriában - Csehi Árpád megyei tanácselnök is lerótta kegyeletét

Emléktábla avatásra és zászlószentelésre került sor vasárnap a Kálvária templom német közösségének ünnepségén, ahol a szatmári svábok két fontos eseményére is figyeltek.

 Így a szentmise előtt negyed órával, a Kálvária templom udvarán, a deportálásoknak emléket állító táblát lepleztek le, a szentmisét követően pedig megszentelték a sváb betelepítések 300 éves évfordulójára készített zászlót.

Az 1712-ben megindult telepítés az újkor legnagyobb arányú népmozgalma volt Közép Európában. A török pusztítások, a kuruc és labanc harcok, a Rákóczi szabadságharc miatt csaknem teljesen elnéptelenedett Szatmár vármegye, ezért gondoskodott Károlyi Sándor jó gazdaként a szükséges munkáskezekről. A sváb földről toborzott katolikus sváb telepesek szorgalmas munkájukkal otthont teremtettek és egyben megújították a vidék gazdasági és társadalmi életét

Szatmárnémetiben eddig még nem helyeztek el emléktáblát a deportálásokról jelt adva az utókornak, így ez az első ilyen jellegű emlék, mely a Kálvária templom udvarának falán kapott helyet. A Szatmár Megyei Tanács elnöke, Csehi Árpád Szabolcs a Kálvária templom német közössége mellett koszorúzással is méltóképpen emlékezett a deportált svábokra.


Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.