Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának pályázati felhívása

2012.02.14. | Kisebbségvédelem
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Az  Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala, mint központi finanszírózó hatóság, a közérdekű nonprofit tevékenységekre kiutalt, közalapokból történő, vissza nem térítendő finanszírozás rendjére vonatkozó 350/2005-ös sz. törvény értelmében közzéteszi pályázati felhívását a 2012-es évre. A felhívás interetnikus és az intoleranciaellenes programokra vonatkozik.

A pályázati kiírás költségvetési forrása a 293/2011-as számú költségvetési törvény 3/13/02a mellékletének a) és b) pontja, mely a  Kormányfőtitkárság költségvetésére vonatkozik, valamint a 31/2012-es Kormányhatározat 2.sz.melléklete.

A vissza nem térítendő finanszírozásokról szóló 2012-es évre vonatkozó program a Hivatalos Közlöny VI. részének 25/2012-es számában található. 2012-ben a pályázás egyetlen kiírásban történik. A pályázatok benyújtásának határideje 2012. március 30, a pályázatok május elsejénél korábbi időszakra nem vonatkozhatnak.

Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala minden olyan pályázót kizár, aki a 350/2005-ös sz. törvény 21. paragrafusa, első bekezdésének hatálya alá esik.

A megpályázandó összeg nem lehet kevesebb 8.000 lejnél és nem haladhatja meg a 150.000 lejt.

Minden pályázó maximum két interetnikus pályázatot nyújthat be.

A pályázatok előkészítése, összeállítása és elbírálása a www.dri.gov.ro honlapon közzétett pályázati útmutató szerint történik, mely megtalálható a főoldalon vagy az "Acces fonduri" (Alapokhoz való hozzáférés) menüpont alatt „Ghid de finanțare – 2012” címmel.

A pályázatokat személyesen vagy postán lehet eljuttatni az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának székhelyére: Bukarest, Párizs utca 65 szám, irányítószám 011815. A pályázatokat egyetlen példányban kell letenni, a borítékon pedig kérjük tüntessék fel a pályázó nevét, címét és a következő megjegyzést: „Pentru concursul de proiecte 2012, sesiunea aprilie”.