Böjte Csaba a Csíki Magánjavak elnöke - Közösségi fejlesztési társulást hoznak létre a közvagyon kezelésére

2012.03.18. | Csík terület , Böjte Csaba
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Böjte Csaba a Csíki Magánjavak elnöke - Közösségi fejlesztési társulást hoznak létre a közvagyon kezelésére

Böjte Csaba ferences rendi szerzetest választották meg a Csíki Magánjavak elnökének a szervezet március 17-i közgyűlésén. A csíkszeredai megyeházán tartott gyűlésen Hargita Megye Tanácsával való együttműködésükről is döntöttek a csíki, gyergyói és gyimesi közösségek képviselői.

Hargita Megye Tanácsának kezdeményezésére a csíkszeredai megyeházán tartották meg a Csíki Magánjavak közgyűlését március 17-én. A megújított kilenctagú  igazgatótanács Böjte Csaba ferences rendi szerzetest választotta meg a szervezet elnökének. Hajdu M. Gábor leköszönő elnök javaslatára az új igazgatótanácsba parlamenti képviselőket is beválasztottak. Így a csíki térségből Becze Istvánt, Rafain Zoltánt, Biró Albint, Korodi Attilát és Tánczos Barnát, míg  a gyergyói térségből Böjte Csabát, Gál-Pál Lászlót, Szász Mártont és Bányász Józsefet választotta a 84 jelen levő, szavazati joggal rendelkező képviselő az igazgatótanács tagjaivá. A cenzorbizottság tagjai Kedves Imre, Kovács Judit és Nagy István lettek.

Hajdu M. Gábor leköszönő elnök részletesen beszámolt a Csíki Magánjavak igazgatótanácsának a 2007. március 10-i közgyűlés óta eltelt időszakban kifejtett tevékenységéről.

– A Csíki Magánjavaknak történelmileg megszolgált, telekkönyvileg bizonyított, a román törvényhozás által 1934-ben és 1946-ban elfogadott törvényekkel elismert joga van a visszaigényelt vagyonára, amelyre sok haszonlesőnek fáj a foga, pedig ennek a vagyonnak a csíki, gyergyói és gyimesi nemzeti közösségünk érdekeit kell szolgálnia. Mint ahogy azt szolgálja a Böjte Csaba áldásos közreműködésével megvalósult csíksomlyói szeretetotthon – hangzott el a beszámolóban.

A Csíki Magánjavak az egyetlen ténylegesen visszakapott ingatlanját, a Domokos Pál Péter nevét viselő hajdani gyermekotthont 2008-ban évi egyeurós jelképes díjért adta bérbe a Szent Ferenc Alapítványnak a segítségre szoruló gyerekek középfokú és egyetemi oktatása támogatásának céljából. A Szent István tiszteletére felszentelt csíksomlyói kollégiumban jelenleg száz székelyföldi fiatal él, akik különböző csíkszeredai oktatási intézményekben tanulnak.

Mivel a két évtizeddel ezelőtt újraalakult Csíki Magánjavak nem rendelkezik semmilyen pénzügyi forrással – így nem tudja érdekvédelmét hatékonyan ellátni –, a szervezet leköszönő vezetősége Hargita Megye Tanácsával való intézményes együttműködést javasolt. A csíki, gyergyói és gyimesi közösségek képviselői egyhangúlag megszavazták az együttműködési megállapodásnak a megkötését, amelynek értelmében a megyei tanács a Csíki Magánjavak vagyonának kezelésére egy közösségi fejlesztési társulást (ADI) hoz létre, amelynek alapító tagjai az érintett települések lesznek. Hargita Megye Tanácsa egy nappal korábban, a Gyergyószentmiklóson tartott március 16-i soros havi ülésén bízta meg Borboly Csabát, a megyei tanács elnökét a közösségi társulás megalakításához szükséges lépések megtételével.

– A megyei tanács is ugyanazt a közösséget szolgálja, mint a Csíki Magánjavak. Ezért a közösségi fejlesztési társulás létrehozásával a megszerzett és megszerzendő vagyontárgyak kezeléséhez szükséges anyagi források biztosításával szeretnénk segíteni a szervezet működését – emelte ki Borboly Csaba a közgyűlésen. Böjte Csaba tisztségvállalására utalva a tanácselnök hangsúlyozta: – Hitre és hitelességre van szükség ahhoz, hogy eredményeket lehessen elérni.

A tisztújítás alkalmával a Csíki Magánjavak elnökévé választott Böjte Csaba elmondta:

– Nagyon örvendek a megbízatásnak, mert úgy érzem, hogy ez fizikailag nem nekem szól, hanem annak az ügynek, hogy meg akarunk maradni Székelyföldön, hogy senkinek a kezét nem szeretnénk elengedni, hogy saját lábunkra szeretnénk állni. Örvendek annak, hogy csíki székely vagyok.

A Ferenc-rendi szerzetes Isten áldását kérte a szervezet munkájára.