Európai szolidaritás a kisebbségi kérdésben

2012.01.25. | Európai Parlament , Kisebbségvédelem , Európai Unió
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Európai szolidaritás a kisebbségi kérdésben

Az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi munkacsoportjának számos tagja, az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójának (FUEN) vezetősége és több érdeklődő vett részt azon a Winkler Gyula RMDSZ-es EP képviselő által szervezett kerekasztal-megbeszélésen, amelynek témája a kisebbségi tematikájú európai állampolgári kezdeményezés volt.

A szerdai brüsszeli rendezvényt és a kezdeményezést üdvözölte Tabajdi Csaba, a kisebbségi frakcióközi munkacsoport új társelnöke, méltatva az RMDSZ javaslatát. Jan Diedrichsen, a FUEN igazgatója, köszönetet mondott az RMDSZ kezdeményezéséért és a szervezet 90 tagjának támogatásáról biztosította az új eszköz hasznosításának tervét.

Winkler Gyula vázolta az RMDSZ és a FUEN közös indítványát, hogy az európai állampolgári kezdeményezés eszközét felhasználva, az európai kisebbségi szervezetek kisebbségi keretszabályozás megalkotását kérjék az Európai Uniótól. Az eddigi egyeztetések konklúzióját ismertetve és utalva az elmúlt két évtizedben sorozatosan kudarcba fulladt hasonló kezdeményezések tapasztalataira, az RMDSZ képviselője a leginkább hasznosítható jogi precedensnek a roma stratégiát nevezte, amely tavaly európai keretet teremtett a roma kérdésre vonatkozó intézkedések meghozatalához és nemzeti stratégiák megalkotásához.

„Meg kell találnunk az európai őshonos nemzeti kisebbségek érdekeinek közös nevezőjét. Erős partnerséget, szolidaritást kell kialakítanunk a kisebbségek reprezentatív szervezeteivel. Össze kell kapcsolnunk a nyugat-európai kisebbségek és a közép-kelet-európai térség kisebbségi szervezeteinek jogköveteléseit, egységes európai fellépést kell elérnünk. Ellenkező esetben a korábbi kezdeményezésekhez hasonlóan az állampolgári kezdeményezés is kudarcra van ítélve. A tét, hogy váljon európai üggyé az őshonos nemzeti kisebbségek kérdése, az Európai Bizottság fogadja el a kezdeményezés elindítását, egy millió európai polgár aláírásával támogassa a kezdeményezést, és végül a Bizottság alkosson keretszabályozást” - fogalmazott az ülésen Winkler Gyula. Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője hozzászólásában a kisebbségi érdekérvényesítés tapasztalatainak hasznosításáról beszélt és reményét fejezte ki, hogy sikerülni fog egy jó alapot képező konszenzusos szöveget alkotni, amelyet a tagállamok fenntartás nélkül elfogadhatnak.

Markó Attila államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője a korábbi kisebbségi kezdeményezések tartalmát ismertette, és megállapította, hogy az azokban foglalt javaslatok ma is érvényesek, még akkor is, ha nem sikerült elfogadtatni az Európai Unió intézményeivel. Markó Attila úgy fogalmazott, hogy a mostani kezdeményezés során érdemes lesz hasznosítani az Európai Tanács és az EBESZ kisebbségi tematikájú szabályozásait, hiszen az új jogi eszköz lehetőséget ad arra, hogy a röviden megfogalmazott kezdeményezés mellé a polgári bizottság szabályozás-tervezetet is csatoljon. Az államtitkár hozzátette, hogy egy ilyen kezdeményezés sikeréhez minél több európai kisebbségi szervezet, ernyőszervezet és politikai szereplő támogatása szükséges, hiszen a cél az, hogy minden európai közösség megfelelő válaszokat találjon sajátos problémájára.

Vincze Loránt, az RMDSZ nemzetközi kapcsolatokért felelős titkára ismertette az állampolgári kezdeményezés részleteit, a szükséges technikai lépéseket. Kitért a kezdeményezés regisztrációjának procedúrájára, amelynek során az Európai Bizottságnak lehetősége van arra, hogy egy, az uniós kompetenciáján kívül eső indítványt még az aláírásgyűjtést megkezdése előtt elutasítson. Ugyanakkor tekintettel kell lenni a különböző határidőkre, egy kezdeményezés összességében húsz hónap alatt kivitelezhető – összegzett a nemzetközi kapcsolatokért felelős titkár.

A tanácskozáson Winkler Gyula bemutatta az RMDSZ és a FUEN közös nyilatkozatát, amely együttműködésre és együttdolgozásra kéri fel az európai őshonos kisebbségi szervezeteket az állampolgári kezdeményezés előkészítésében és kivitelezésében. A közös nyilatkozathoz a kezdeményező mellett csatlakozott a kisebbségi frakcióközi munkacsoport vezetősége, az európai nemzetiségek ifjúsági szervezete (YEN) és a Dél-tiroli Néppárt is. A dokumentum hivatkozik a Lisszaboni Szerződésre, amely a kisebbségeket európai értéknek nevezi, utal azokra a nehézségekre, amelyekbe a kisebbségi szervezetek ütköznek a hazai érdekérvényesítő erőfeszítéseik során, a kisebbségi közösségek fogyására és fenyegetettségükre, a gazdasági válság által egyre nehezebb helyzetbe kerülő kisebbségi oktatási-, kulturális- és médiaintézményekre, ugyanakkor az európai jó gyakorlatok hasznosításának hiányára. Mindezek tükrében a nyilatkozat az őshonos nemzeti kisebbségek megmaradása és védelme érdekében Európai kisebbségi keret megalkotását célzó állampolgári kezdeményezés elindítását tűzi ki célul és felkéri az európai kisebbségi szervezeteket és népcsoportokat, hogy csatlakozzanak egy összeurópai sikeres aláírásgyűjtési kampányhoz.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.