Kelemen Hunor Madéfalván: képesek vagyunk őrizni, megerősíteni és továbbadni azt, amit örökségül kaptunk!

2014.01.07. | Csík terület , Megemlékezés
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Kelemen Hunor Madéfalván: képesek vagyunk őrizni, megerősíteni és továbbadni azt, amit örökségül kaptunk!

Több százan gyűltek össze ma délelőtt Madéfalván, hogy leróják tiszteletüket az ártatlan áldozatok emléke előtt. 

Negyed évszázad elteltével a madéfalvi veszedelem üzenete ismét életre kel bennünk, összefogásra, és tenni akarásra szólít fel őseink emléke” – ezekkel a szavakkal köszöntötte az összegyűlteket Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere, aki elmondta, ma jelen van a Székelyföld mellett a kitelepített bukovinai falvak képviselete, valamint csángó testvéreink.  „Ma, 2014. január 7-én innen, Madéfalváról üzenjük Székelyföldnek, hogy van kellő erő és hit bennünk céljaink elérésére, és üzenjük innen az anyaországnak, hogy számítunk pártállástól függetlenül a támogatásukra” – hangsúlyozta Madéfalva polgármestere.  

 

„A kétszázötven évvel ezelőtti történésekről, amikor ártatlan és védtelen embereket, férfiakat, nőket és kisgyerekeket gyilkoltak le bécsi parancsra magyar segédlettel az akkori idők hatalmasai még azt sem mondhatjuk el, hogy kudarc, vagy bukás lett volna. Egyszerű tömegmészárlásról beszélhetünk, cinikusan kiagyalt népirtásról a szó legszorosabb értelmében” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Kelemen Hunor szövetségi elnök. Kiemelte, a kétszázötven évvel ezelőtti véres történések drámaiságát az is pontosan jelzi, ahogy annak emlékét megőrizte és ápolta a közösség. „Ennek legalább két oka biztosan van. Először is a kiontott ártatlan emberi életek nagyon nagy száma, a gyilkolás brutalitása, a hatalmi arrogancia. Másodikként említem, de ez a mi történelmünkben mindig is első helyen állt: azoknak az értékeknek a védelme, amelyek a legnehezebb időkben is megtartották a székelységet. A szabadság feltételek nélküli szeretete, az önálló közösségi vezetés elsőbbsége, a múlt és a jövő iránti egyidejű felelősség erőteljes jelenléte a családi és közösségi életben. Elődeink szerették gyökereiket, tisztelték és becsülték azokat, büszkék voltak rá. Tudták és tanították: csak így lehet szeretni a nemzetet, múltat, jelent és jövőt egybe szőve. Ez ma sincs másképp! Apáink, nagyapáink, dédapáink, ük- és szépapáink ennek a földnek őrzői voltak. Őrizték a szülőföldet, mert tudták azt, amit mi is tudunk: ha egyszer feladnánk, akkor örökre elveszne. De őrizték nem csak a földet, hanem a nemzet szellemi, kulturális és történelmi kincseit is. Szeretettel és szolgálattal, hittel és napi munkával, konok kitartással és hűséggel. Csak így lehetett minden kudarc és bukás után felállni, talpra állni és sokszor mindent újrakezdeni” – mondta az RMDSZ elnöke, majd a madéfalvi veszedelem felidézésének aktualitásáról beszélt. 

 

„És ma, amikor nem ágyúval, nem puskával, nem karddal és nem tankkal törnek ránk, hanem a mai kor rafinált eszközeit vetik be ellenünk, látnunk kell, tudnunk kell, hinnünk kell, hogyha ők őrzők voltak, őrködtek e föld felett, és megőrizték minden időben, nekünk is csak ennyi a dolgunk, és ez nem kevés. Megőrizni és tovább hagyni, örökségül adni a mi gyermekeinknek. Ha erre képesek voltak a mi elődeink, nekünk is képesnek kell lennünk, ez kötelességünk és nagy-nagy felelősségünk. Ezért a mai emlékezés számunkra több, mint az 1764-es vérengzés felidézése. Számunkra ez a mai nap annak is bizonyítéka, tanúságtétele, hogy mindig újra lehet, mindig újra kell kezdeni. Számunkra a mai nap azt is jelenti, hogy egyetlen magyar embernek sem szűnhet meg az őrködő felelőssége. A mai nap azt is bizonyítja, hogy ha lehetséges volt a talpra állás kétszázötven évvel ezelőtt, ha sikerült megőrizni ezt a földet és a nemzet örökségét ezer esztendőn át, akkor ennek lehetségesnek kell lennie ma is, holnap is, holnapután is. Ez ma rajtunk múlik. Ezt a felelősséget nem taszíthatjuk el magunktól, nem ruházhatjuk át másra. Ez a mi nemzedékünknek az igen nagy felelőssége. Ezzel az örökséggel kell innen továbblépnünk, és azzal a hittel, eltökéltséggel és hűséggel kell építkeznünk, amellyel elődeink tették. És ha valaki, bárki azt kérdezné tőlünk, hogy képesek vagyunk-e erre, akkor biztosan azt válaszolnánk egyénként is, közösségként is, hogy igen, képesek vagyunk őrizni, megerősíteni és tovább adni azt, amit örökségül kaptunk”- hangsúlyozta Madéfalván Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.  


Az ünnepi beszédeket követően elhelyezték a kegyelet koszorúit, majd a 250. évforduló alkalmából a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége kopjafát állított. 

 

Kelemen Hunor szövetségi elnök ünnepi beszéde megtalálható ITT.

 

 

A Siculicidium áldozataira emlékeztek Madéfalván A Siculicidium áldozataira emlékeztek Madéfalván A Siculicidium áldozataira emlékeztek Madéfalván
Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.