Kovács Péter beszéde a Szövetségi Képviselők Tanácsán

2015.05.30. | SZKT , Marosvásárhely
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Kovács Péter beszéde a Szövetségi Képviselők Tanácsán

Fotó: Banga Előd-Ernő

„Kedves kollégák!

Társadalomszervezés és szervezetépítés – ezt a két fő feladatot kaptuk négy évvel ezelőtt a szövetségi elnöktől és bizalmával minket megtisztelő Szövetségi Képviselők Tanácsától, tőletek. Éppen ezért engedjétek meg, hogy négy év munkájával most itt, előttetek számoljak be, természetesen a kezetekben található kiadványunk kiegészítéseként.

 

A Főtitkárság ez idő alatt végrehajtó testületként, az RMDSZ hajtóműveként próbált működni. Eredményeink legnagyobb részét partnerségben értük el: folyamatosan együttműködtünk a Szövetségen belüli testületekkel, szervezeti egységekkel, illetve a romániai magyar társadalom meghatározó intézményeivel. 4 választási kampány, 2 kongresszus, 16 SZKT, a 25 éves évforduló alkalmából több hónapos rendezvénysorozat és számos testületi esemény megszervezése és lebonyolítása áll mögöttünk.

 

Százezreket megszólító, hagyományosnak számító országos programjaink megújultak, kibővültek, nagyobb népszerűségnek örvendenek, gondolok itt az évente megszervezett Erdélyi Humorfesztiválra, a Kolozsvári Ünnepi Könyvhétre, az Örökségünk őrei kezdeményezésünkre, a Magyar Szórvány Napjára, vagy az EU Táborra.

 

Mindennapi szakmai tevékenységünk során helyi és regionális oktatáspolitikai terveket dolgoztunk ki, családtámogató cselekvési tervet hoztunk létre, hangsúlyosan foglalkoztunk a szórvány gondjaival, munkacsoportot működtettünk a romaintegráció érdekében, előtérbe helyeztük a Magyar Házak hálózatba szervezésének problematikáját, kisebbségi jogvédő szolgálatot működtettünk, az RMDSZ külső és belső kommunikációját koordináltuk, pályázati figyelést és tanácsadást, állandó szakmai konzultációt biztosítottunk minden érdeklődőnek.

 

Emellett hangsúlyosan foglalkoztunk a fiatal generációval, 6700 civilszervezeti, ifjúsági és egyházi program megvalósítását támogattuk, minden évben megszerveztük beiskolázási kampányunkat, a kezdeményezésünkre szerkesztett atlaszokkal és könyvadománnyal láttunk el több ezer kisiskolást, tantárgyversenyek, tehetségkutatók és sportvetélkedők szervezésében vállaltunk feladatot. Ugyanakkor érettségiző diákokat segítő platformot működtettünk, a Kolozsvár Európa Ifjúsági Főváros 2015 programba résztvevő magyar ifjúsági szervezetek támogatására pénzalapot hoztunk létre, kiemelten figyeltünk az önkénteseinket tömörítő szervezet tevékenységére.

 

Megannyi bizonyíték van arra, hogy az elmúlt időszak igen mozgalmas volt. Ezeket az eredményeket azonban csak úgy érhettük el, hogy törekedtünk a kilencvenes években működő szövetségi szellem érvényesítésére, „nyitottunk” és „szorosabbra fűztünk”. Széleskörű és állandó konzultációt folytattunk szakmai és civil szervezetekkel, munkánkat pedagógusok, társadalomtudósok és egyházi képviselők segítették. Oktatási ügyekben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, önkormányzati kérdésekben az Országos Önkormányzati Tanáccsal, a társadalomszervezés terén pedig a Kulturális Autonómia Tanáccsal egyeztettünk. A családokat, fiatalokat és nőket érintő és foglalkoztató problémák napirenden tartása elengedhetetlen számunkra, ebben a problémafeltáró munkában a Magyar Ifjúsági Értekezlet, valamint az RMDSZ Nőszervezete vállalt hathatós szerepet, a Kós Károly Akadémia Alapítvány pedig szakmai konferenciáinak, képzéseinek állandó partnere volt. Állandó kapcsolatot ápoltunk a magyarországi kormányzati döntéshozókkal, a meghatározó határon túli politikai alakulatokkal és civilszervezetekkel.

 

Tevékenységünk során szorosan együttműködtünk, munkánkkal kölcsönösen segítettük a területi és megyei szervezeteink, a Szövetségi Elnöki Hivatal, a Politikai Alelnöki Hivatal, a szenátusi és képviselőházi frakció, európai parlamenti képviselőink, önkormányzataink, platformjaink és a Communitas Alapítvány munkáját. Minden egyes munkatársnak és kollegának köszönjük ezt a négy évet!

 

A munka nem ért véget, más névvel, átalakult struktúrával, de ugyanazért fogunk az elkövetkezőben is dolgozni: hogy megerősítsük a Szövetséget!

 

Kedves Kollegák!

 

2015 áprilisában, a tartalmi változások Kongresszusán, azt mondtuk, nem csak elnököt választunk, hanem politikai irányt is: a szervezeti működés és a politizálás, magyarán az RMDSZ megújítása a cél. Kelemen Hunor szövetségi elnök így fogalmazott: ,,céljainkat nem kell újra kitalálnunk, elveinket sem kell feladnunk, de az érdekképviselet és érdekvédelem prioritásait kell újragondolnunk.”

 

A Kongresszuson meghirdetett újratervezés jegyében, az Ügyvezető Elnökség számos területen új programokat kezdeményez. Egyik megyei elnök úgy fogalmazott, hogy nem azzal van a baj, amit a Főtitkárság megcsinált, hanem azzal, amit nem.

 

Az elkövetkező időszakban hangsúlyosabbá kell tennünk, meg kell erősítenünk a Szövetség mozgalmi jellegét, nagyobb nyomatékot kell adnunk a szakpolitikai munkának. Civil és szakmai szervezetekkel, külső szakértőkkel való együttműködésünk által javítani kívánunk a közpolitikáink minőségén is. Prioritásként kezeljük, és egy-egy szakpolitikusunk koordinációjával segítjük, a közösségünk számára legfontosabb szakterületeket.

 

Az Ügyvezető Elnökséghez való visszatérés elsősorban a hatékonyabb közösségépítési munkához járul hozzá. Ennek érdekében, első lépésben, országos programokat indítunk el: a helyi és regionális oktatási stratégiák életbe ültetése, a beiskolázási kampány kiterjesztése, a nagyvárosi szórvány és a szórványmenedzser program, a roma társadalmi integráció fontos prioritásunk.

 

Romániában, az elmúlt 25 évben voltak előrelépések a kisebbségi közösségek jogai terén. De a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek alkalmazása akadozik, nehézségekbe ütközik, vagy elmarad. Az Ügyvezető Elnökség erre vonatkozóan négy területen indít folyamatos monitorizálást: a kulturális intézménybeli arányosság, a költségvetés, a lebonyolított programok, a humán erőforrás, valamint a nyelvhasználat, és a magyar nyelvű műemlékeink feliratozása, illetve a törvények alkalmazásának tekintetében.

 

Elindítjuk a diaszpóra programunkat, hiszen a kényszerűségből Magyarországra vagy külföldre szakadt honfitársainkat továbbra is az erdélyi magyar közösség részének tekintjük, számon tartjuk őket és számítunk rájuk közös jövőnk megalapozásában. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy szülőföldjükre visszatérjenek. A következő időszakban hangsúlyt fektetünk az Európai Unió területén működő magyar szervezetekkel való közvetlen kapcsolattartásra, együttműködésre, közös programok lebonyolítására.

 

Szakmai hálózatok létrehozását terveztük meg, amelyek célja a különböző területeken belüli információáramlás, a közös munka és tapasztalatcsere elősegítése. Elsőként a pedagógusok hálózati revitalizációját elősegítő, tízezer oktatásban tevékenykedőt érintő levelezőlista létrehozását készítjük elő a Kulturális Autonómia Tanács és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség közreműködésével. Ezzel párhuzamosan, a civil partnereinkkel közösen, minden olyan szakterületen törekszünk a hálózatok kialakítására és működtetésére, ahol erre valós igény mutatkozik.

 

A Szövetség keretein belül eddig is számos képzést bonyolítottunk le. A hatékonyság növelése érdekében ezek rendszerbe foglalására, közép és hosszú távú megtervezésére van szükség.

 

Az RMDSZ testületei közötti együttműködés javítására is szükség van. Ennek érdekében a tervezés, az előkészítés és a végrehajtás tekintetében az országos és a megyei szintek közötti közvetlen munkát szorosabbra kell fűznünk, az együttes testületi üléseket rendszeressé kell tennünk, az országos és megyei ügyvezető elnökségek napi kapcsolatát meg kell erősíteni.

 

Mindennapi feladataink között továbbra is fontos helyen áll az országos testületi és egyéb rendezvényeink megszervezése. A már évről évre hagyományossá vált programjaink: a Magyar Kultúra Napja, beiskolázási kampány, Erdélyi Humorfesztivál, Kolozsvári Ünnepi Könyvhét, EU Tábor, Középiskolás Sportolimpia, MIÉRT Akadémia, a Magyar Szórvány Napja, az Örökségünk Őrei mind megmaradnak és bővítésüket tervezzük.

 

Ezek mellett fontos teendő, hogy hatékonyabbá tegyük és egységes rendszerbe foglaljuk a Szövetség humánerőforrás- politikáját.

 

A munka tehát nem állt le, láthatjátok: konkrét, egyértelmű, határozott terveink vannak a következő négy évre is, ehhez kérem a támogatásotokat az ügyvezető alelnök jelöltek nevében is, ábécé sorrendben mondom: Bodor László, Geréd Imre, Hegedüs Csilla, Ilyés Gyula, Magyari Tivadar, Nagy Zoltán, Székely István.

 

Köszönjük! Köszönöm!"

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.