Március 15 minden magyar ünnepe!

2012.03.15. | Ünnep , Szatmár
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Március 15 minden magyar ünnepe!

Kelemen Hunor szövetségi elnök március 15-én Szatmárnémetiben vett részt az RMDSZ megyei és városi szervezetei által rendezett ünnepi eseményen. Az István-téri Petőfi szobornál összegyűlt több mint ezer ünneplő előtt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke ünnepi beszédében az erdélyi magyarság szabadságát, törvény előtti egyenlőségét hangsúlyozta.

„Mit kíván a magyar nemzet a XXI. században? Mit kíván Erdély magyarsága 2012 márciusában? Miért küzdünk mi itthon, szülőföldünkön? Jólétünkért, biztonságunkért, és mindenek előtt szabadságunkért, törvény előtti egyenlőségünkért. Hogy megőrizzük mindazt, amit hosszú évtizedek munkája révén sikerült elérnünk. Hogy miénk maradjon az, ami minket, erdélyi, romániai magyarokat megillet. Huszonkét éven keresztül azért dolgoztunk mindannyian, hogy szülőföldünkön újra megteremtsük a szabad emberhez méltó élet feltételeit. Ennek alapvető része anyanyelvünk használata, kultúránk megőrzése és gyarapítása, vallásunk szabad gyakorlása. Az emberiség történelmét nézve azt látjuk, hogy az évezredek alatt népek, nemzetek tűntek el és ma senki nem siratja őket. Ha netalán a magyarság eltűnne Erdélyből, Partiumból, Bánságból vagy az egész Kárpát-medencéből, senki nem hullatna könnyet értünk. Kétség nem férhet hozzá, hogy a jövőnkért csak mi vagyunk felelősek. Senki más. Rajtunk múlik, hogy mi fog történni holnap és holnapután, mi fog történni a következő évtizedekben” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke nyomatékosan kijelentette, hisz abban, hogy Erdélyben van jövője a magyarságnak.

„Ma vannak még olyanok, akik megkérdőjelezik, a jogunkat arra, hogy anyanyelvünket bárhol és bármikor szabadon használjuk. Sok munkával és erőfeszítéssel törvénybe foglaltattuk azt, hogy élhetünk nyelvi jogainkkal ott, ahol többségben élünk, ahol arányunk meghaladja a 20 százalékot. Tavaly októberben zajlott a népszámlálás: az erdélyi magyarság számbelileg ugyan fogyott, de arányait tekintve megőrizte súlyát. Minden borulátó forgatókönyvvel szemben és nemzethalállal ijjesztgetők ellenében is, én bátran ki merem mondani, hogy van magyar jövő Erdélyben. Az adatok viszont azt is mutatják, jelentősen csökkent a magyarság a szórványban, a Bánságban és a dél-erdélyi megyékben. Sok helyen arányunk húsz százalék alá csúszott, a magyar nyelv hivatalos használata veszélybe került ezáltal. Azért kell dolgoznunk tehát, hogy ahol eddig magyarul felírhattuk a településeink nevét, ahol magyar nyelven intézhettük ügyes-bajos dolgainkat a hivatalban – ez ne változzon” – jelentette ki Kelemen Hunor.

A Szövetség elnöke leszögezte, az erdélyi magyarok törvény előtti egyenlőségét senki nem vonhatja kétségbe.

„Nem seperheti félre egyetlen mozdulattal senki sem azt, amit nehéz, megfeszített, újra és újrakezdett munka árán sikerült végre papírra vetnünk, törvény által szentesítenünk. Nekünk jogunk, hogy ugyanazon egyetemen belül a magyar oktatás számára megfelelő keretet és döntési lehetőségeket biztosítsanak. Ezt tudja mindenki, tudja a MOGYE vezetősége is. Ugyanúgy, ahogy mi is tudjuk azt, hogy ezt a harcot sem adjuk fel, nem fáradunk bele, nem engedünk sem zsarolásnak, sem fenyegetésnek. Nem engedünk akkor sem, amikor egyesek az RMDSZ-t, az erdélyi magyar közösséget ostorozzák, szidják, bűnbaknak kiáltják ki azért, mert a törvény által szavatolt jogot életbe akarja ültetni. Marosvásárhelyen, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen megalakul a magyar kar. Szabadságunk és törvény előtti egyenlőségünk erre feljogosít, és ebben megerősít. Ezt akarjuk mi, és 2012 márciusában ezt kívánja tőlünk Erdély magyarsága” – hangsúlyozta Kelemen Hunor.

A szövetségi elnök az összefogás, a közös cselekvés fontosságára is figyelmeztetett, kiemelve, hogy nem mindegy, ki képviseli a Szatmárnémetiben, a Szatmár megyében élő magyarok érdekeit. „A rossz példa előttünk Marosvásárhely, amelyet elvesztettünk és azóta sem sikerült visszaszereznünk. Ne hagyjuk, hogy ilyen történjen itt, Szatmárnémetiben” -  emelte ki Kelemen Hunor.

Csehi Árpád, az RMDSZ Szatmár megyei területi szervezetének elnöke ünnepi beszédében az egyetértés, a békés együttélés fontosságára hívta fel a figyelmet.

„Úgy gondolom, hogy a ma élő emberek számára mind közül a legfontosabb: az egyetértés. Vajon nem volt ellentét a forradalom hősei között? Vajon nem merültek fel viták az első felelős magyar kormány tagjai között? Ők ennek ellenére megértették azt, hogy az Európa szívébe ágyazott Magyarországnak, s ezzel együtt a magyar nemzetnek, olyan vezetőkre van szüksége, akik a lényeges kérdésekben egyetértésre jutnak. Döntésük helyesnek bizonyult, hiszen a magyar nemzet, bár nehéz körülmények között, de él. Él köszönhetően annak, hogy mindig voltak és lesznek olyanok, akik képesek harcolni a nemzetért, a magyarság fennmaradásáért, akkor is, ha teszik ezt kisebbség vezetőiként. Az RMDSZ megalakulása óta töretlen lendülettel harcol azért, hogy Romániában a magyarság a többségi nemzettel békés élhessen együtt. Tudatosan teremtjük meg azt a környezetet, amelyben a kisebbségi jogokat mind szélesebb körben tudjuk használni. S az RMDSZ ezen törekvéseinek egyenes következménye, hogy a határon túli magyarok között mi a kiharcolt jogaink tekintetében élőkelő helyet foglalunk el. Nem hagyhatjuk, hogy most, amikor ismét döntés elé állít minket az élet, a széthúzás miatt veszélybe kerüljön szabadságunk és kiharcolt jogaink” – hangsúlyozta Csehi Árpád.

Kelemen Hunor szövetségi elnök a Szatmárnémeti ünnepi rendezvényt megelőzően Nagykárolyban, a Petőfi szobornál is elhelyezte a kegyelet koszorúját Csehi Árpád megyei tanácselnök valamint az RMDSZ Szatmár megyei parlamenti képviselőinek társaságában.    

Március 15. Szatmáron Március 15. Szatmáron Március 15. Szatmáron
Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.